بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بناهای کتبه دار قفقاز"

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بناهای کتبه دار قفقاز"


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " بناهای کتبه دار قفقاز"

سخنران: مرتضی رضوانفر ( عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری )

زمان : دوشنبه 13 دی 1400، ساعت 18

 

آدرس کوتاه :