بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " گفتگوی در باب آموزش معماری "

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " گفتگوی در باب آموزش معماری "


از سلسله سمینارهای رشته «مطالعات معماری ایران»

برگزاری سخنرانی مجازی با عنوان " گفتگوی در باب آموزش معماری  "  

انتقال تجربه های تدریس طراحی معماری در دانشگاه های ایران، مالزی و ایالات متحده آمریکا

  • سخنران:مهندس زهرا نامور ( پژوهشگر دوره دکتری و مدرس دانشگاه کلرادو دنور )
  •  زمان: 22 آذر 1400   ، ساعت  18 تا  20