بخش های دانشکده بخش های دانشکده

برگزاری پیش نشست کنفرانس بین المللی "حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر"

برگزاری پیش نشست کنفرانس بین المللی "حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر"


در راستای برگزاری کنفرانس بین المللی "حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر"، توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبا، این مؤسسه با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، پیش نشست این کنفرانس را در تاریخ 5 اسفند ماه برگزار می‌نماید. در این پیش نشست که با حضور دبیر علمی، تعدادی از اعضای کمیته علمی و همچنین اساتید این دانشگاه برگزار خواهد شد، اهداف و محورهای کنفرانس بررسی خواهد شد.

از علاقمندان دعوت می گردد در این نشست که در تاریخ 5 اسفند ماه ساعت 14 الی 16 در محل پلاتو سنگ دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد؛ شرکت نمایند