برگزاری کارگاه آموزشی شناخت و دسته بندی ابنیه تاریخی و نحوه پیشگیری و مقابله با بحران حریق

برگزاری کارگاه آموزشی شناخت و دسته بندی ابنیه تاریخی و نحوه پیشگیری و مقابله با بحران حریق


 

بدینوسیله به اطلاع علاقمندان می رساند کارگاه آموزشی نظری ـ عملی "شناخت و تحلیل ابنیه تاریخی و نحوه پیشگیری و مقابله با بحران حریق" برای 30 نفر در روز های چهارشنبه و پنجشنبه (13 و 14) شهریور ماه 1398 برگزار خواهد شد. روز اول کارگاه به صورت تئوری در دانشکده معماری دانشگاه تهران و روز دوم به صورت کارگاه آموزش میدانی با بازدید و تدریس در محیط های تاریخی شهر تهران برگزار خواهد شد.