بخش های دانشکده بخش های دانشکده

بورس تحصیلی کشور چین

بورس تحصیلی کشور چین


 

نظر به اقدامات و تلاش های بعمل آمده ، دولت جمهوری خلق چین با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی  (ترجیحاً دکتری  PHD ) در رشته های تحصیلی مختلف برای سال تحصیلی 2020-2019 موافقت نموده است.

            برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا  کلیلک کنید