تاریخِ تاریخ هنر در فرانسه تولد یک رشته دانشگاهی نوشته لین ترین و ترجمع دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران در تابستان 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد

تاریخِ تاریخ هنر در فرانسه تولد یک رشته دانشگاهی نوشته لین ترین و ترجمع دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران در تابستان 1399 توسط انتشارات کتاب فکر نو منتشر شد


امروز و در اواخر دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی هنوز و در هیچ یک از دانشگاههای هنری کشورمان، رشته مستقلی به نام تاریخِ هنر وجود ندارد. هرچند در رشته هایی مانند پژوهشِ هنر و یا فلسفهِ هنر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت جسته وگریخته در حوزه های وابسته به تاریخِ هنر مباحثی مطرح می گردند، لیکن این مقولات ارتباطی به تشکیل یک رشته مستقل از سطح کارشناسی تا دکتری در حیطه تاریخِ هنر و منشعبات آن ندارد.

. این کتاب که کار تحقیقاتی ارزشمند «لین ترین» می باشد و با پیشگفتاری از یکی از بزرگترین مفاخر تاریخ هنر جهان یعنی «ژرار مونیه» آغاز می شود،به چگونگی مقدمات شکل گیری رشته تاریخِ هنر در قرن هیجدهم در کشور فرانسه می پردازد.

این کتاب با تلاش و کوشش بسیار سعی در ارائه تاریخی از منشأ شکل گیری رشته تاریخ هنر از سال 1795 میلادی از بستر باستان شناسی تا اوایل قرن بیستم داشته است. پیوست های سودمند این کتاب نیز آرشیو کاملی از مدارس، معلمان و دروس تدریس شده را ارائه می نماید. برا این اساس مطالعه این کتاب را برای دانش پژوهان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های هنری و همچنین مدرسین این رشته ها پیشنهاد می نمایم.

این کتاب در هفت فصل و 358 صفحه به چاپ شده و اکنون به چاپ دوم رسیده است.

 

فهرست عناوین

فهرست عناوین

پیشگفتار مترجم

پیشگفتار، به قلم ژرار مونیه

مقدمه

 

بخش اول

باستان‌شناسی و تاریخ هنر، از کتابخانه ملی تا دانشگاه

 

فصل اول

از باستان‌شناسی یونان و روم تا باستان‌شناسی قرون وسطی، آموزش باستان‌شناسی در نیمه نخست قرن نوزدهم

1. 1795: کلاس عمومی باستان‌شناسی

الف) اوبن لویی میلن، موزه‌دار و مدرس

ب) باستان‌شناسی عهد باستان و قرون وسطی: تاریخچه نزاع

2. 1830: باستان‌شناسی ابنیه و آموزش آن در کائن

الف) ارسیس دوکومون، باستان‌شناس و مدرس

ب) دولت، محافظ ابنیه قرون وسطی

3. 1874: باستان‌شناسی قرون وسطی در مدرسه دشارت

الف) ژول کیشرا

ب) مدرسه دشارت و نسل اول مورخین هنر

 

فصل دوم

1863: ساماندهی مدرسه هنرهای زیبا، تاریخ معماری، زیبایی‌شناسی و باستان‌شناسی

1. تاریخ معماریقرون وسطی و آموزش آن به معماران

الف) 1863: تلاش‌های ویوله لودوک

ب) 1882: افتتاح موزه مجسمه‌سازی تطبیقی

2. زیبایی‌شناسی و تاریخ هنر و آموزش آن به هنرمندان

الف) 1863: درس پوشاک عهد باستان به استادی لئون اوزه

ب) باستان‌شناسان و معماران، مکملان یکدیگر

 

فصل سوم

زیبایی‌شناسی، باستان‌شناسی ملی و تاریخ هنر: نخستین گام‌ها در کُلِژ دو فرانس

1. 1878: تأسیس کرسی زیبایی‌شناسی و تاریخ هنر

الف) تاریخ تأسیس کرسی: از فلسفه تا تاریخ هنر

ب) شارل بلان، استاد و مدیر مدرسه هنرهای زیبا

2. از زندگینامه نقاشان تا تاریخ هنر

الف) مدرسان و مدیران، اوژن گیوم و ژورژ لافنستر

ب) انتصاب آندره میشل

3. در جست‌و‌جوی هویت ملی

الف) ژول میشله و ژریکو، نقاش

ب) تاریخ و باستان‌شناسی ملی

 

فصل چهارم

1882: تأسیس مدرسه لوور

1. نخستین مدرسه تخصصی هنر و باستان‌شناسی

الف) تاریخچه اداری

ب) باستان‌شناسی، نخستین کلاس‌ها در مدرسه لوور

2. تاریخ هنر قرون وسطی و روند احیای آن

الف) 1887: لویی کوراژو و ریشه‌های فرانسوی رنسانس

ب) 1887: امیل مولینیه و تاریخ هنرهای صنعتی

3. تاریخ بصری هنر، تاریخ نقاشی

الف) 1885: ژورژ لافنستر و تاریخ نقاشی

ب) سالامون ریناک: تاریخ عمومی هنر و نمایش تصاویر

 

بخش دوم

آموزش باستان‌شناسی و تاریخ هنر در دانشگاه‌ها

 

فصل پنجم

باستان‌شناسی، رشته دانشگاهی جدید

1. وضعیت دانشگاه‌ها در نیمه دوم قرن نوزدهم

الف) تأسیس مدرسه عالی مطالعات کاربردی، پاسخی به وضعیت آموزشی اسفبار فرانسه

ب) دانشجو، ظهور جایگاهی نو

2. 1876: ژورژ پرو، صاحب کرسی باستان‌شناسی سوربن

الف) باستان‌شناسی، علم ریشه‌ها و ابنیه

ب) در باره ریشه‌ها و نظم به طور کلی

3. توسعه آموزش باستان‌شناسی در پاریس

الف) مدرسه عالی مطالعات کاربردی، کُلِژ دو فرانس و مدارس باستان‌شناسی

ب) باستان‌شناسی، علم و خیال

 

فصل ششم

رسمیت یافتن تاریخ هنر در دانشگاه‌ها: نخستین گام‌ها در سوربن

1. تاریخ هنر، شاخه‌ای تخصصی از رشته تاریخ

الف) مدارکی برای ارزیابی دانشجویان در حوزه تاریخ هنر

ب) دانشجویان ادبیاتو تزهایی با موضوع تاریخ هنر

2. انستیتوی هنر

الف) 1893: کلاس تکمیلی

1899: کرسی تاریخ هنر

ب) 1906: کلاس تخصصی تاریخ هنر مسیحی در قرون وسطی

ج) تنوع آموزش‌های ارائه شده در تاریخ هنر

3. ظهور اولین نسل از مدرسان تاریخ هنر در سوربن

الف)‌هانری لومونیه: میان هنر و تاریخ

ب) امیل مال: قرون وسطی

 

فصل هفتم

تاریخ هنر و باستان‌شناسی در دانشکده‌های ادبیات شهرستان‌ها: نخستین مدرسان و جامعه هنری

1. تاریخ هنر ملی و تاریخ هنر منطقه‌ای

الف) مدرسان تاریخ هنر و اهتمام آن‌ها به تاریخ منطقه‌ای

ب) مورخان و ورود به تاریخ هنر

2. باستان‌شناسی و تاریخ هنر در شهرستان‌ها وخارج از فرانسه

الف) باستان‌شناسی و تاریخ هنر در شهرستان‌ها

ب) فرانسه و عرصه بین‌المللی

3. نخستین نسل از مدرسان ابزار کار خود را مهیا می‌کنند

الف) انتشار نخستین مجموعه کتاب‌های تخصصی

ب) موزه‌ها

ج) عکس و تصویر متحرک

 

نتیجه

کتاب‌شناسی

پیوست‌ها

جداول

فهرست تصاویر

فهرست مدرسان