بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تاریخ شروع کلاس ها و آتلیه های دانشکده معماری

تاریخ شروع کلاس ها و آتلیه های دانشکده معماری


دانشکده معماری به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده در تمامی مقاطع می رساند زمان شروع  کلیه کلاس ها (به غیر از آتلیه های دوره کارشناسی) از تاریخ شنبه 27 شهریور ماه خواهد بود.

آتلیه های دوره کارشناسی از تاریخ شنبه 3 مهر ماه تشکیل می گردد. قابل ذکر است تاریخ شروع کلاس هایی که تنها محل تشکیل آنها در آتلیه ها تعیین شده است نیز 27 شهریور ماه خواهد بود.