بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تالیف جدیدترین کتاب آقای دکتر علی اصغر ادیبی با عنوان “Collage: A Process in Architectural Design”

تالیف جدیدترین کتاب آقای دکتر علی اصغر ادیبی با عنوان “Collage: A Process in Architectural Design”


این کتاب که حاصل سه دهه مطالعه، تحقیق و آموزش نویسنده در حوزه هنر، خلاقیت و خودباوری در روند طراحی معماری است توسط انتشارات اشپرینگر و انتشارات دانشگاه تهران چاپ و منتشر گردیده است. در روش مورد بحث در این کتاب، فضا به ‌عنوان اصلی‌ترین و ساختاری‌ترین موضوع معماری کشف می‌شود و پس از آن، خمیرمایه زیبایی‌شناختی اولیه (که نتیجة تمرینات گوناگون ابداعی شهودی است) شروع شده و بر اساس تأثیرات عوامل محیطی، فرهنگی، استدلالی و عملکردی تکمیل می‌شود و به سرانجام می‌رسد. در این مجموعه پس از بیان کلیاتی در توضیح این روش، به ارائة طرح‌های معماری دانشجویان پرداخته شده و این امکان نیز فراهم شده است که هر کدام از ایشان به‌صورت جداگانه به بیان دیدگاه‌های شخصی خود بپردازند. این کتاب آغازگر بحث و حرکتی متفاوت در روند آموزش و طراحی معماری در جامعه علمی-پژوهشی و دانشگاهی کشور است.
نسخه فارسی این کتاب پیشتر توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده بود.

لینک نسخه انگلیسی

https://www.springer.com/gp/book/9783030637941