بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تالیف و ترجمه دو کتاب در زمینه مدیریت پروژه توسط عضو هیئت علمی دانشکده معماری

تالیف و ترجمه دو کتاب در زمینه مدیریت پروژه توسط عضو هیئت علمی دانشکده معماری


اخیرا دو کتاب در زمینه مهارت های نرم مدیریت پروژه توسط جناب آقای دکتر سعید یوسفی عضو هیئت علمی گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری و دانشجویان مقطع دکترای ایشان تهیه و تدوین گردیده است.

کتاب اول با عنوان "الزامات مذاکره"، ترجمه کتاب مشهور "Essentials of Negotiation" یکی از جامع ترین و اثرگذار ترین کتب مذاکره در دنیا می باشد که توسط سه مولف برجسته از دانشگاه های آمریکای شمالی در سه حوزه متفاوت به رشته تحریر در آمدهتوسط یکی از معروفترین انتشارات دنیا چاپ شده­است. این کتاب می تواند هم در محافل علمی و هم در مجامع غیر دانشگاهی نظیر سازمانها و صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب توسط جناب آقای دکتر یوسفی و آقای دکتر مهرداد سرهادی پس از حدود 3 سال تلاش ترجمه و توسط انتشارات "رسا "چاپ شده­است.

الزامات مذاکره

کتاب دوم با عنوان "راهنمای عملکرد پیاده ‌سازی مدیریت پروژه سازمانی" توسط آقای دکتر یوسفی و آقای فرهاد سعیدی تالیف شده­است. این کتاب راهنمای جامعی است برای پیاده سازی یکپارچه و هماهنگ اصول مدیریت پروژه در یک سازمان بطوریکه بتوان خط مشی و ماموریت های کسب و کار سازمان را با سیاست های مدیریت پروژه ای آن هماهنگ و منطبق نمود. این کتاب می تواند برای دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهی در حوزه های مدیریت، سازمان، کسب و کار، و مدیریت پروژه، و همچنین، برای مدیران، کارشناسان، و تصمیم گیران سازمان های مربوطه در صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

این کتاب توسط انتشارات "فدک ایساتیس" چاپ شده است.