بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تداوم کلاسهای نیمه تمام نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 تا مهر ماه

تداوم کلاسهای نیمه تمام نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 تا مهر ماه


به اطلاع دانشجویان و استادان محترم دانشکده معماری می رساند، به علت وضعیت پیش آمده و طبق بخشنامه ذیل تمامی کلاسهای عملی مربوط به نیسمال دوم سال تحصیلی 99-98،  از 28 تیرماه لغایت 10 مهر ماه سال 99 به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/3d03d7fa5ce44952bbb6e5bb682acfe1