بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97


تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 بر روی سامانه در بخش آموزش قابل دسترس می باشد. براساس این تقویم، نیمسال تحصیلی اول از مهرماه 97 تا دی ماه 97 و نیمسال تحصیلی دوم از بهمن ماه 97 تا تیر 98 برنامه ریزی شده است. برای اطلاعات بیشتر به بخش آموزش سامانه مراجعه بفرمایید.