بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تمدید مهلت ثبت نام کارگاه تخصصی اجرای ساختمان

تمدید مهلت ثبت نام کارگاه تخصصی اجرای ساختمان


به اطلاع علاقمندان میرساند مهلت ثبت نام "کارگاه تخصصی اجرای ساختمان" تا پایان وقت اداری چهارشنبه 26 تیر ماه تمدید شد.

شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ 29 تیر ماه می باشد.