بخش های دانشکده بخش های دانشکده

جدول زمانبندی تحویل دوره کارشناسی معماری 961

جدول زمانبندی تحویل دوره کارشناسی معماری 961


            

برنامه تحویل نهایی دروس عملی دوره کارشناسی معماری

نیمسال اول 96-95

تاریخ          

12-8

یکشنبه17/10

طرح معماری (2 )

دوشنبه 18/10

طرح معماری (4)

یکشنبه 08/ 11

طراحی فنی

 تحلیل و طراحی روستا

چهار  شنبه 11/11

نقشه برداری/ طراحی فضاهای شهری/ آشنایی با مرمت ابنیه /برآورد و مدیریت کارگاه/ مدیریت کارگاهی

 

تذکر

  • تحویل کار تمامی دروس ساعات 10 الی 12 صبح می باشد.
  • دانشجویانی که طرح معماری دارند باید کارهای خود را در سالن بزرگ قضاوت  ( نمایشگاه ) نصب نمایند.
  • درب سالن قضاوت راس ساعت 12 ظهر بسته می شود و از آن ساعت به بعد کاری از دانشجویان تحویل گرفته نمی شود.
  • دانشجویان باید صبح فردای روز تحویل ( از ساعت 8 الی 10 صبح ) کارهای خود را از سالن قضاوت بردارند.
  • در صورتیکه دانشجویان در موعد مقرر کارهای خود را برندارند گروه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.
  1. تحویل پروژهای دیگر دروس در زمان امتحان آن دروس می باشد.