بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جدول زمانبندی تحویل دوره کارشناسی معماری 961

جدول زمانبندی تحویل دوره کارشناسی معماری 961


            

برنامه تحویل نهایی دروس عملی دوره کارشناسی معماری

نیمسال اول 96-95

تاریخ          

12-8

یکشنبه17/10

طرح معماری (2 )

دوشنبه 18/10

طرح معماری (4)

یکشنبه 08/ 11

طراحی فنی

 تحلیل و طراحی روستا

چهار  شنبه 11/11

نقشه برداری/ طراحی فضاهای شهری/ آشنایی با مرمت ابنیه /برآورد و مدیریت کارگاه/ مدیریت کارگاهی

 

تذکر

  • تحویل کار تمامی دروس ساعات 10 الی 12 صبح می باشد.
  • دانشجویانی که طرح معماری دارند باید کارهای خود را در سالن بزرگ قضاوت  ( نمایشگاه ) نصب نمایند.
  • درب سالن قضاوت راس ساعت 12 ظهر بسته می شود و از آن ساعت به بعد کاری از دانشجویان تحویل گرفته نمی شود.
  • دانشجویان باید صبح فردای روز تحویل ( از ساعت 8 الی 10 صبح ) کارهای خود را از سالن قضاوت بردارند.
  • در صورتیکه دانشجویان در موعد مقرر کارهای خود را برندارند گروه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.
  1. تحویل پروژهای دیگر دروس در زمان امتحان آن دروس می باشد.
آدرس کوتاه :