جدول زمان بندی برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دوره‌های دکتری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

جدول زمان بندی برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دوره‌های دکتری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا


 

قابل توجه پذیرفته‏ شدگان مرحله اول آزمون دکتریخرداد 1398

متقاضیان پس از انجام امتحان کتبی تخصصی طبق تاریخ جدول زیر با همراه داشتن "اصل" و "کپی" مدارک اعلام شده در سایت، برای مصاحبه به بخش تحصیلات تکمیلی، طبقه اول راهرو دکتری مراجعه نمایند.

دکتری رشته معماری

تاریخ

روز

ساعت شروع

محل آزمون

نوع آزمون

20/03/1398

دوشنبه

9 صبح

آتلیه 3و4

آزمون کتبی

21/03/1398

سه شنبه

8 صبح

سالن قضاوت دکتری

دانشکده معماری

مصاحبه

22/03/1398

چهارشنبه

8 صبح

سالن قضاوت دکتری

دانشکده معماری

مصاحبه

 

 

دکتری رشته معماری منظر

تاریخ

روز

ساعت شروع

محل آزمون

نوع آزمون

20/03/1398

دوشنبه

14

آتلیه 3و4

آزمون کتبی

21/03/1398

سه شنبه

8 صبح

کلاس 311 دکتری معماری

مصاحبه

22/03/1398

چهارشنبه

8 صبح

کلاس 311 دکتری معماری

مصاحبه

 

 

دکتری رشته مرمت

تاریخ

روز

ساعت شروع

محل آزمون

نوع آزمون

20/03/1398

دوشنبه

8 صبح

سالن قضاوت دکتری

دانشکده معماری

مصاحبه

21/03/1398

سه شنبه

8 صبح

آتلیه 3و4

آزمون کتبی