بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جدول زمان بندی برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دوره‌های دکتری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا

جدول زمان بندی برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دوره‌های دکتری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا


 

قابل توجه متقاضیان ورود به دوره‌های دکتری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- 1398

زمان و محل برگزاری آزمون

کلیه آزمون های کتبی و مصاحبه به شرح ذیل در محل پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری،

از تاریخ 20 الی 22 خرداد 98 برگزار می‌شود

 

دکتری رشته معماری

تاریخ

روز

ساعت شروع

محل آزمون

نوع آزمون

20/03/1398

دوشنبه

9 صبح

آتلیه 3و4

آزمون کتبی

21/03/1398

سه شنبه

8 صبح

سالن قضاوت دکتری

دانشکده معماری

مصاحبه

22/03/1398

چهارشنبه

8 صبح

سالن قضاوت دکتری

دانشکده معماری

مصاحبه

 

 

دکتری رشته معماری منظر

تاریخ

روز

ساعت شروع

محل آزمون

نوع آزمون

20/03/1398

دوشنبه

14

آتلیه 3و4

آزمون کتبی

21/03/1398

سه شنبه

8 صبح

کلاس 311 دوره دکتری معماری

مصاحبه

22/03/1398

چهارشنبه

8 صبح

کلاس 311 دوره دکتری معماری

مصاحبه

 

 

دکتری رشته مرمت

تاریخ

روز

ساعت شروع

محل آزمون

نوع آزمون

20/03/1398

دوشنبه

8 صبح

سالن قضاوت دکتری

دانشکده معماری

مصاحبه

21/03/1398

سه شنبه

8 صبح

آتلیه 3و4

آزمون کتبی

 

 

آدرس کوتاه :