بخش های دانشکده بخش های دانشکده

جدول کد دروس و پیش‌نیازهای دوره کارشناسی بر روی سایت دانشکده قرار گرفت.

جدول کد دروس و پیش‌نیازهای دوره کارشناسی بر روی سایت دانشکده قرار گرفت.


به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند جدول کد دروس کارشناسی و پیش‌نیازهای مربوط به ورودی ۹۳ و پس از آن، بر روی سایت دانشکده قرار گرفت. برای مشاهده این جدول می‌توانید به بخش خدمات، فرم‌های پر استفاده مراجعه نمایید و یا از لینک زیر استفاده نمایید.

جدول کد دروس و پیش نیازها