بخش های دانشکده بخش های دانشکده

جشن معارفه دانشجویان ورودی جدید دوره کارشناسی ارشد دانشکده معماری

جشن معارفه دانشجویان ورودی جدید دوره کارشناسی ارشد دانشکده معماری


دانشکده معماری با شروع هر سال تحصیلی جشن معارفه‌ای را با هدف آشنا نمودن دانشجویان ورودی جدید با مسایل آموزشی و پژوهشی، موارد اداری، اساتید، دروس و ... برگزار می‌نماید. جشن امسال نیز در همین راستا و با حضور مسئولین دانشکده از جمله آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس هنرهای زیبا)، خانم دکتر تقی‌زاده (معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده)، آقای دکتر فرزین (معاون آموزشی دانشکده)، آقای دکتر گلابچی (مدیر گروه فناوری معماری)، آقای دکتر محمودی (مدیر گروه معماری)، آقای دکتر طوسی (مسئول رشته مدیریت پروژه) و همچنین کارشناسان مربوط، برگزار گردید که طی آن هر یک از مسئولین و کارشناسان به توضیح قسمتی از امور پرداختند.