بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جلسه سخنرانی خانم دکتر پریسا ایزد پناهی استاد دانشگاه (curtin) کرتین استرالیا

جلسه سخنرانی خانم دکتر پریسا ایزد پناهی استاد دانشگاه (curtin) کرتین استرالیا


بدینوسیله به اطلاع علاقمندان به مباحث معماری میرساند، جلسه سخنرانی خانم دکتر پریسا ایزد پناهی استاد دانشگاه (curtin)کرتین استرالیا، با عنوان " استفاده از Big -data برای طراحی هوشمند و پایدار " روز چهارشنبه 29 خرداد ماه ساعت 10 صبح در سالن قضاوت ساختمان تحصیلات تکمیلی معماری برگزار میشود.

آدرس کوتاه :