جناب آقای دکتر سعید حقیر عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران برنده مسابقه طراحی تئاتر شهر کرج شد

جناب آقای دکتر سعید حقیر عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران برنده مسابقه طراحی تئاتر شهر کرج شد


طرح معماری پیشنهادی دکتر سعید حقیر دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران به عنوان رتبه نخست مسابقه محدود طراحی تئاتر شهر تهران توسط هیات داوران مسابقه برگزیده شد.

چندی پیش شورای اسلامی شهر کرج در راستای توسعه فرهنگی با توجه به پتانسیل های بزرگ هنری این شهر پر جمعیت تصمیم به احداث مجموعه فرهنگی تئاتر شهر کرج گرفت. بر این ساس مقرر گردید تا در محل اراضی پشت پارک تاجیکستان کرج این پروژه طراحی و ساخته شود.

در این راستا سازمان سیما و منظر شهرداری کرج اقدام به برگزاری مسابقه محدود معماری برای دستیابی به بهترین گزینه طراحی نمود.

طراحان شرکت کننده در این مسایقه محدود که جملگی از طراحان شناخته شده و مطرح کشور هستند به شرح زیر به این مسابقه دعوت شدند:

دکتر سعید حقیر

مهندس رامبد ایلخانی و دکتر نشید نبیان

مهندس آرش مظفری

دکتر کاوه بذرافکن

مهندس مهین زاده

تیم داوری مسابقه که با هماهنگی دبیرخانه دائمی مسابقات معماری برگزیده شده بودند به شرح زیر اعلام گردیدند:

مهندس فرهاد احمدی

مهندس ایرج کلانتری

مهندس سید محمد بهشتی

داوران در نهایت پس از بررسی آثار طی مراسمی با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرج ، شهردار محترم کرج و سایر مسئولین شهری و با حضور شرکت کنندگان طرح معماری دکتر سعید حقیر را به عنوان رتبه نخست مسابقه اعلام نمودند.

همکاران دکتر سعید حقیر در این پروژه : دکتر حامد کامل نیا، مهندس مهساسادات مسئله گو، مهندس لیلا تشکری، مهندس امیر محمد متوسلیان، مهندس احسان قفلساز، مهندس علیرضا سلمانزاده یزدی بوده اند