بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دانشکده معماری دانشگاه تهران؛ میزبان هیأتی از اساتید آلمانی

دانشکده معماری دانشگاه تهران؛ میزبان هیأتی از اساتید آلمانی


هیأتی پانزده نفره از محققیق و پژوهشگران حوزه معماری و طراحی شهری، در تاریخ سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه ۹۶ میهمان دانشکده معماری دانشگاه تهران بودند. این رویداد شامل جلسات متعدد رایزنی علمی-فرهنگی و نیز سخنرانی در تالار نگارخانه پردیس هنرهای زیبا بود. هیئت آلمانی از شهر هامبورگ آلمان متشکل از طراحان شهری، متخصصین ساخت، معماران و شهرسازان و فعالان حوزۀ مرمت ابنیه و مرمت شهری بوده و به همراه اساتید دانشکده معماری و شهرسازی و مسئولین روابط بین الملل به بحث پیرامون انجام فعالیت های مشترک علمی و تبادل دانش و تکنولوژی ها مرتبط با طراحی پرداختند. همچنین برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مشترک طراحی نیز در دستورکار جلسه قرار داشت..

در انتها آقای کریستف شوارتزکف، معمار و مدیر اجرایی از وزارت فرهنگ آلمان به بیان تجارب خود پیرامون نقش مرمت شهری در طراحی شهر هامبورگ پرداخت. رویداد فوق به همت دانشکده معماری دانشگاه تهران، قطب شهرسازی و توسعه پایدار شهری و قطب علمی فناوری معماری برگزار گردید.