بخش های دانشکده بخش های دانشکده

داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 96 (اطلاعیه شماره پنج)

داوطلبان استعدادهای درخشان دکتری 96 (اطلاعیه شماره پنج)


اطلاعیه شماره 5

داوطلبان استعداد درخشان دوره دکتری سال تحصیلی 97-96

 

به اطلاع داوطلبان استعداد درخشان دوره دکتری رشته مهندسی معماری، مرمت و منظر می­رساند، جهت مصاحبه با در دست داشتن مدارک به ترتیب جدول ذیل در دانشکده معماری حضور داشته باشند.

 

ردیف

رشته

روز و ساعت

1

منظر

دوشنبه 19 تیر ساعت 14

2

مهندسی معماری

چهارشنبه 21 تیر ساعت 14

3

مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

چهارشنبه 21 تیر ساعت 14