بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دوره فشرده معماری و برنامه ریزی شهری همساز با اقلیم جهت مقابله با تغییر اقلیم شهری

دوره فشرده معماری و برنامه ریزی شهری همساز با اقلیم جهت مقابله با تغییر اقلیم شهری


دانشکده معماری با همراهی قطب علمی فناوری معماری اقدام به برگزاری دوره فشرده معماری و برنامه ریزی شهری همساز با اقلیم، برای مقابله با تغییر اقلیم شهری نموده است. از علاقمندان دعوت میگردد برای اطلاع از چگونگی برگزاری دوره و ثبت نام به سایت قطب علمی فناوری معماری مراجعه نمایند.

www.ceat.ir