بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دوکومومو ایران

دوکومومو ایران


دوکومومو نهادی جهانی، غیر دولتی و علمی-فرهنگی است که در زمینه حفاظت و مستندسازی بناها، محوطه‌ها و آثار بر جای مانده از جنبش بین‌المللی معماری مدرن فعالیت دارد. این نهاد بین‌المللی با هدف ایجاد بستری برای گفتمان و استفاده از تجربیات کشورهای گوناگون در امر حفاظت از آثار معماری و شهرسازی دوره مدرن در سال 1988 تشکیل شد. مقر دوکوموموی بین‌المللی، ابتدا در کشور هلند و در حال حاضر در کشور پرتغال می‌باشد. بنابر ماده 2 اساسنامه دوکوموموی جهانی،  کشورهای عضو می‌توانند کمیته‌های این نهاد را در کشور خود تاسیس نمایند. کشور ایران نیز در تاریخ 19 مردادماه 1391 برابر با 9 آگوست 2012 ، طی تنظیم و ارسال درخواست عضویت از سوی دانشگاه تهران به نمایندگی از ایران، در کنفرانس دوسالانه دوکومومو که در کشور فنلاند برگزار شد، رسماً به عضویت دوکومومو در آمده و کمیته ملی آن تصویب شد. در حال حاضر حدود 70 کشور عضو رسمی این نهاد بین‌المللی هستند.

دفتر مرکزی دوکوموموی ایران در دانشکده معماری دانشگاه تهران مستقر است.

برای تماس با این نهاد می‌توانید به وبسایت مراجعه فرمایید. www.docomomo.ir