بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دکتر پرستو عشرتی به عنوان نماینده ایران و خاورمیانه در شبکه حفاظت آسیا اقیانوسیه و برنده بورس بین‌المللی مبانی نظری حفاظت در سال 2018 در کشور چین اعلام گردید.

دکتر پرستو عشرتی به عنوان نماینده ایران و خاورمیانه در شبکه حفاظت آسیا اقیانوسیه و برنده بورس بین‌المللی مبانی نظری حفاظت در سال 2018 در کشور چین اعلام گردید.


دکتر پرستو عشرتی استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به عنوان نماینده ایران و منطقه خاورمیانه در نخستین نشست شبکه حفاظت آسیا اقیانوسیه (Asia Pacific Heritage Network) در کشور چین شرکت کرد. این نشست به دعوت و حمایت مالی ویترپ شانگهای در شهر تاریخی تونگلی با حضور پنجم تا هشتم نوامبر 2018 با حضور 23 نماینده از 14 کشور برگزار گردید.

این نشست شامل دو بخش بود: بخش اول به رایزنی و تبادل نظر در زمینه چارچوب قانونی شبکه حفاظت اختصاص داشت؛ در بخش دوم، ورک‌شاپی با موضوع «حفاظت و مدیریت میراث: مبانی نظری ناکارآمد» که هدف آن شناسایی شکاف بین تئوری و عمل، و همچنین مسائل رایج در منطقه بود، برگزار گردید. دکتر پرستو عشرتی به ارائه شفاهی مقاله با موضوع مبانی نظری حفاظت در ایران و چالش‌های آن همراه با نمونه موردی قنات ایرانی پرداختند.

آخرین بخش نشست بر تدوین چارچوب قانونی شبکه حفاظت متمرکز گردید و تمام اجزاء پیش‌نویس، از سوی نمایندگان شرکت‌کننده به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. موضوعات اصلی مورد بحث عبارت بودند از: نام رسمی شبکه حفاظت، اهداف، فعالیت‌های بالقوه، نحوه عضوگیری، منابع مالی، ساختار مدیریتی، زبان رسمی، و ساختار کمیته‌های دائمی.

لازم به ذکر است که دکتر پرستو عشرتی برنده بورس مبانی نظری حفاظت میراثی جهت شرکت در این نشست و ورک‌شاپ بین‌المللی گردید.