دکتر پیروز حناچی، استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه تهران شهردار تهران شد.

دکتر پیروز حناچی، استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه تهران شهردار تهران شد.


با رأی شورای اسلامی شهر تهران و به حکم وزیر کشور، جناب آقای دکتر پیروز حناچی، استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

شهر تهران در این روزها بیش از هر چیز به رویکردهای علمی و تخصصی نیاز دارد و امید است شهردار منتخب با همراهی جامعه علمی و حرفه ای کشور، به ویژه سرمایه عظیم دانشگاه تهران، بتوانند شهری پاک، آرام و پرنشاط بسازند.

دانشکده معماری این انتصاب شایسته را به ایشان و به جامعه علمی کشور تبریک گفته و از خداوند منان آرزوی پیروزی ایشان در راستای تبدیل تهران به شهری برای همه را دارد.