بخش های دانشکده بخش های دانشکده

رساله جناب آقای دکتر امیرسعید محمودی، دانشیار دانشکده معماری با بیش از 37000 مرتبه دانلود، پربازدیدترین رسالۀ دکتری از سوی مؤسسۀ وایت رزکشور انگلستان معرفی شد

رساله جناب آقای دکتر امیرسعید محمودی، دانشیار دانشکده معماری با بیش از 37000 مرتبه دانلود، پربازدیدترین رسالۀ دکتری از سوی مؤسسۀ وایت رزکشور انگلستان معرفی شد


پربازدیدترین رسالۀ دکتری، با 37000 مرتبه دانلود، متعلق به دانشیاردانشکده معماری، دکتر سید امیر سعید محمودی، از سوی مؤسسۀ وایت رزکشور انگلستان معرفی شد

رسالۀ دکتری دکتر سید امیر سعید محمودی، دانشیاردانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا که درسال 2001  تهیه شده است، با عنوان " فرایند طراحی معماری، یک رویکرد آموزشی با استفاده از تفکر تعاملی"، از سوی مؤسسۀ وایت رز متعلق به دانشگاه لیدز در کشور انگلستان به عنوان محبوب ترین و پربازدیدترین رسالۀ دکتری بین سالهای 2012 تا 2019 با بیش از 37000 مرتبه دانلود از سراسر جهان، با بیشترین دانلود از ایالات متحده آمریکا  معرفی گردیده است .