زمان برگزاری سمینار‌های دانشجویان دوره دکتری معماری

زمان برگزاری سمینار‌های دانشجویان دوره دکتری معماری


بر اساس تصمیم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری مورخ 20/1/1396 زمان برگزاری سمینار‌های دانشجویان دکتری در دو بازه زمانی خرداد ماه و آذر ماه خواهد بود.

جلسه سمینار دانشجویانی که نتوانند در خرداد ماه آن را ارائه دهند؛ به آذر ماه موکول خواهد شد.