بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سخنرانی آقای مهندس رضا علی آبادی مدیر آتلیه RZLBD

سخنرانی آقای مهندس رضا علی آبادی مدیر آتلیه RZLBD


جلسه سخنرانی آقای مهندس رضا علی آبادی مدیر آتلیه RZLBD با موضوع «مشاهدات طراحی»  به صورت مجازی (در اسکایپ) برگزار خواهد شد.

تاریخ: شنبه 22 آذر ماه (ساعت 16:30 )

با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، متقاضیان می توانند تقاضای خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند:

Sanaisfahani75@gmail.com

آدرس کوتاه :