بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سخنرانی خانم دکتر روسانا گاباگلیو از دانشکده معماری دانشگاه پلی تکنیک میلان

سخنرانی خانم دکتر روسانا گاباگلیو از دانشکده معماری دانشگاه پلی تکنیک میلان


جلسه سخنرانی دکتر روسانا گاباگلیو از دانشکده معماری دانشگاه پلی تکنیک میلان با موضوع «طراحی برای بستر موجود: ما بین حفاظت و دگرگونی» در تاریخ: سه شنبه ۹ دی ماه (ساعت ۱۶:۳۰) به صورت مجازی (در اسکایپ) برگزار خواهد شد.

با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، متقاضیان می توانند تقاضای خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند:
 
sanaisfahani75@gmail.com