بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سمینار بررسی تاثیر حفظ و مرمت ابنیه بر طراحی شهری هامبورگ

سمینار بررسی تاثیر حفظ و مرمت ابنیه بر طراحی شهری هامبورگ


سمینار تخصصی معماری و شهرسازی:

بررسی تاثیر حفظ و مرمت ابنیه بر طراحی شهری هامبورگ

سخنران: کریستف شوارتزکف (معمار و مدیر بخش حفاظت آثار تاریخی هامبورگ)

زمان: سه شنبه 19 اردیبهشت 96

مکان: نگارخانه، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

ورود برای عموم آزاد است.