سمینار و کارگاه ARCHISYSTEMS

سمینار و کارگاه ARCHISYSTEMS


سمینار ARCHISYSTEMS 

سخنرانی: "ناصر ابوالحسن" از کویت و "خواکین پرز گویکوئچئا" از اسپانیا معماران ارشد دفتر معماری " AGI-Architects "

با موضوع    ARCHISYSTEMS

یکم اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۵ تا ۱۷

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، تالار آوینی

 

کارگاه   ARCHISYSTEMS

کارگاه ۳ روزه مشترک دفتر معماری "AGI-Architects" و دفتر معماری "حاجی زاده و همکاران"

با حضور :"ناصر ابوالحسن" و "خواکین پرز گویکوئچئا" معماران سال ۲۰۱۵ و "کورش حاجی زاده" معمار سال ۲۰۱۳ در جایزه معمار خاورمیانه.

دوم تا چهارم اسفند ۱۳۹۴

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، سالن نگارخانه

 

موضوع: "شهرسازی و تیپولوژی مسکونی در تهران"

مدت زمان برگزاری: ۳ روز – در سه فاز

هدف کارگاه: آنالیز و تحلیل گونه های مختلف محله‌های شهر تهران از نقطه نظر برنامه ریزی و طراحی شهری؛ برای درک تحولات و ارزیابی نقاط قوت و ضعف به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود فضاهای شهری.

کارگاه در سه فاز و در سه روز به انجام خواهد رسید.

 فاز اول:   بازشناخت و مطالعه

فاز دوم:  توسعه طرح های پیشنهادی گروه ها

فاز سوم: ارائه

فاز اول: در فاز اول از محله های مختلف تهران بازدید به عمل خواهد آمد. بازدید شامل تحلیل جنبه ها و ویژگی های مختلف هر کدام از همسایگی ها  از لحاظ: دسترسی ها، ترافیک، وضعیت خیابان ها، کیفیت ساختمان ها، تیپولوژی مسکونی و امکانات خواهد بود. پس از بازگشت به دانشگاه، در ارتباط با تمام داده های جمع آوری شده، تهدیدها و فرصت‌های هر کدام از محله‌ها، بحث و جلسه‌ای خواهیم داشت.

فاز دوم:  در روز دوم، دانشجویان گروه‌هایی را در ارتباط با بحث‌ها و جلسات انجام شده، تشکیل خواهند داد.  با توجه به اطلاعاتی که از بازدید کسب نموده‌اند، از دانشجویان خواسته می‌شود برای بهبود تیپولوژی‌های مسکونی و واحدهای همسایگی موجود، راهکارها و استراتژی‌هایی را ارائه دهند.

این پیشنهادات نو بیشتر بر روی بهبود کیفیت زندگی در محلات تمرکز دارند،  اینکه چه امکانات و تغییراتی برای رسیدن به این هدف نیاز هست؟

فاز سوم:  این فاز در روز سوم خواهد بود و شامل ارائه ایده‌های هر گروه  و بحث و گفتگو درباره آن ها است.

پژوهش، کار گروهی، ارائه برای عموم و مباحثه ، از کارهای مهمی هستند که هر دانشجوی معماری باید در طول دوره تحصیلات آکادمیکی با آن سروکار داشته باشد. با این کارگاه کوتاه سعی ما نیل به این اهداف خواهد بود

.

برای اطلاعات بیشتر به سایت قطب علمی فناوری معماری مراجعه کنید: www.ceat.ir