بخش های دانشکده بخش های دانشکده

ششمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی دستاوردهای علمی فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی

ششمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی دستاوردهای علمی فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی


نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی از تاریخ ۳-۵ خرداد ماه و بزرگداشت ششمین جشنواره بین الملل در روز چهارشنبه مورخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ لغایت ۱۷:۳۰  در محل پردیس دانشکده های فنی تالار شهید چمران برگزار خواهد گردید.
 بدین وسیله از علاقه مندان دعوت می شود تا با حضور خود در نمایشگاه و جشنواره فوق موجبات برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم را فراهم آورند.

با آرزوی توفیق روز افزون