بخش های دانشکده بخش های دانشکده

فراخوان بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی


مهلت ثبت نام الکتریکی و ارسال طرح به دبیرخانه، تا پایان تیرماه 1398

برای ثبت نام و دریافت اطلاعات  اینجا کلیلک کنید.