بخش های دانشکده بخش های دانشکده

فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی

فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی


مهلت ثبت نام الکتریکی و ارسال طرح به دبیرخانه، تا پایان شهریور ماه 1398

برای ثبت نام و دریافت اطلاعات  اینجا کلیلک کنید.