بخش های دانشکده بخش های دانشکده

فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای دانشجویان مقطع دکتری

فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای دانشجویان مقطع دکتری


سازمان امور دانشجویان، برای ۶ ماه اول سال ۹۸ تعداد محدودی سهمیه، برای استفاده دانشجویان دکترای دانشگاه تهران از فرصت مطالعاتی خارج از کشور در نظر گرفته‌ است

آخرین مهلت ارسال مدارک ، تیرماه 98

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به کارشناس مربوط مراجعه فرمایند.

لازم است همزمان با تکمیل مدارک و ارسال آن از سوی پردیس / دانشکده‌ها، کلیه متقاضیان از طریق سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج به آدرس http//:portal.saorg.ir نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک و مستندات و اخذ کد پیگیری اقدام نمایند.