بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

لیست دروس ارائه شده نیمسال اول 1400-1399 دوره کارشناسی معماری

لیست دروس ارائه شده نیمسال اول 1400-1399 دوره کارشناسی معماری


به اطلاع دانشجویان محترم دوره کارشناسی معماری میرساند، برای مشاهده برنامه درسی و لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 اینجا کلیلک نمایید.

آدرس کوتاه :