بخش های دانشکده بخش های دانشکده

محل برگزاری کلاس های نظری "کارگاه اجرای ساختمان"

محل برگزاری کلاس های نظری "کارگاه اجرای ساختمان"


به اطلاع افرادی که در دوره های  "کارگاه اجرای ساختمان" شرکت کرده اند، میرساند

محل برگزاری کلاس های نظری "کارگاه اجرای ساختمان"  آتلیه 2 ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری می باشد.