بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مراسم اختتامیه کارگاه اجرای ساختمان

مراسم اختتامیه کارگاه اجرای ساختمان


مراسم اختتامیه "کارگاه اجرای ساختمان" و اهداء گواهی­نامه شرکت کنندگان و تقدیر و تشکر از دست اندکاران و برگزارکنندگان این کارگاه، روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 از ساعت 10 الی 12 در سالن نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار خواهد شد.شرکت برای دانشجویان آزاد است