بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مراسم تودیع سرکار خانم دکتر کتایون تقی زاده

مراسم تودیع سرکار خانم دکتر کتایون تقی زاده


مراسم تودیع سرکار خانم دکتر کتایون تقی زاده بعد از ظهر روز چهارشنبه 26 دی ماه 1397 در پردیس هنرهای زیبا با حضور رییس و معاونین پردیس و اساتید و همکاران دانشکده معماری برگزار گردید.

در این مراسم از خدمات ارزنده و زحمات سرکار خانم دکتر کتایون تقی­زاده که کمتر از یکسال ریاست دانشکده معماری را بعهده داشتند قدردانی شد.

ایشان به مدت یکسال آینده در مرخصی هستند و به فعالیتهای پژوهشی مشغول خواهند بود.

برای ایشان آرزوی توفیق و موفقیت­های روزافزون خواهیم داشت.