بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مصاحبه دوره دکتری 1395 (اطلاعیه شماره سه)

مصاحبه دوره دکتری 1395 (اطلاعیه شماره سه)


اطلاعیه شماره 3

قابل توجه پذیرفته‏‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری

متقاضیان رشته‏‌های معماری و فناوری معماری در جلسه امتحان کتبی تخصصی، لازم است وسایل  طراحی همراه داشته باشند.