بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مصاحبه دوره دکتری 1395 (اطلاعیه شماره چهار)

مصاحبه دوره دکتری 1395 (اطلاعیه شماره چهار)


اطلاعیه شماره 4

قابل توجه پذیرفته‏‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری

متقاضیان رشته‏ معماری  در جلسه امتحان کتبی تخصصی لازم است وسایل  طراحی و شاسی  

همراه داشته باشند.A3