بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مصاحبه دوره دکتری 1395 (اطلاعیه شماره چهار)

مصاحبه دوره دکتری 1395 (اطلاعیه شماره چهار)


اطلاعیه شماره 4

قابل توجه پذیرفته‏‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری

متقاضیان رشته‏ معماری  در جلسه امتحان کتبی تخصصی لازم است وسایل  طراحی و شاسی  

همراه داشته باشند.A3

آدرس کوتاه :