بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1396 (اطلاعیه شماره دو)

مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری 1396 (اطلاعیه شماره دو)


اطلاعیه شماره 2

قابل توجه پذیرفته ‏شدگان مرحله اول آزمون دکتری

سال 1396

متقاضیان پس از انجام امتحان کتبی تخصصی و اعلام اسامی قبول‏شدگان، طبق جدول زیر با همراه داشتن مدارک اعلام شده در سایت، برای مصاحبه به بخش تحصیلات تکمیلی، طبقه اول راهرو دکتری مراجعه نمایند.

 

رشته مرمت

رشته معماری منظر

رشته معماری

دوشنبه 19 تیر 1396

یکشنبه 18تیر 1396

شنبه 17تیر 1396