بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مهندس پیونیک سیمونی، دانشجوی نمونه دانشگاه تهران

مهندس پیونیک سیمونی، دانشجوی نمونه دانشگاه تهران


به پاس تلاش‌های علمی و تحصیلی خانم مهندس پیونیک سیمونی دانشجوی مقطع دکتری این دانشکده در رشته معماری، ایشان به عنوان "دانشجوی نمونه سال 95 گروه آموزشی هنر دانشگاه تهران در مقطع دکتری " انتخاب گردیدند.

دانشکده معماری ضمن تبریک این انتخاب شایسته، برای ایشان آرزوی موفقیت‌های روز افزون دارد.