بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نخستین کنفرانس "حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر”

نخستین کنفرانس "حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر”


مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با همکاری دوکومومو جهانی و TICCIH  جهانی نخستین کنفرانس "حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر" را در تاریخ 3 و 4 اردیبهشت 1398 در محل باغ نگارستان تهران برگزار می‌نماید.

محورهای کنفرانس:

- مفاهیم و مبانی:

ارزش اقتصادی حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی.

ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی.

ارزش‌های ملموس و ناملموس میراث مدرن و میراث صنعتی.

جایگاه اصالت و یکپارچگی در حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی.

نقش میراث مدرن و میراث صنعتی در شکل‌گیری معنا، هویت و حس مکان.

 

- ظرفیت ها و فرآیندهای حقوقی و قانونی:

ثبت میراث مدرن و میراث صنعتی در فهرست میراث جهانی.

نقش و سهم میراث مدرن و میراث صنعتی در حفاظت.

حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی.

پایداری و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی.

حفاظت از منظر میراث مدرن و میراث صنعتی.

قوانین و ساختارهای مدیریتی در حفاظت و توسعه یکپارچه میراث مدرن و میراث صنعتی.

- گردشگری و اقتصاد فرهنگ:

ارزش و اهمیت میراث مدرن و میراث صنعتی در گردشگری.

مستندسازی تجارب موفق حفاظت و استفاده مجدد از میراث مدرن و میراث صنعتی.

نقش آفرینان مرتبط با حفاظت و توسعه میراث مدرن و میراث صنعتی در سطح ملی و بین المللی.

- چشم انداز آینده:

ارزیابی محیطی و بهینه‌سازی انرژی در استفاده مجدد میراث معماری و میراث صنعتی.

آموزش و پژوهش در حوزه میراث مدرن و میراث صنعتی.

دیدگاه‌ها و گرایش‌های جدید در حفاظت و استفاده مجدد میراث مدرن و میراث صنعتی.

تکنولوژی و فناوری‌های نوین در حفاظت از  میراث مدرن و میراث صنعتی.

 

- تاثیرات و ره آورد قرن بیستم در ایران:

تحولات شهری (شهر سازی، شهرک سازی ... )

ورود معماری مدرن به ایران و تاثیرات آن (ساختمان ها ،معماران ،مصالح)

تحولات معماری  داخلی در گذار از سنت به مدرن (فضاهای داخلی و ارتباطات)

انقلاب مهندسی در ایران (ساختمانهای صنعتی، محصولات، تکنولوژی)

 

- صد سالگی باوهاوس:

معماری و تئوری

آموزش

محصولات، تکنولوژی (مصالح و تکنیک ها)

معماری  داخلی (فضاهای داخلی،  مبلمان)

از علاقمندان دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس به آدرس https://icc20ch.ut.ac.ir/ مراجعه نمایند.