بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نشست روسای دانشکده های معماری سراسر کشور

نشست روسای دانشکده های معماری سراسر کشور


سومین نشست سراسری روسا و مسئولین دانشکده های معماری با عنوان "بازاندیشی دوره های کارشناسی ارشد معماری، تجمیع رشته ها یا افزایش آنها" در تاریخ 22 آذر ماه، همزمان با برگزاری نمایشگاه آثار برتر دانشجویان دانشکده "از کارگاه تا نمایشگاه 3" برگزار خواهد شد.