بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نشست معماری فضاهای فرهنگی، دیدگاه ایرانی- فرانسوی

نشست معماری فضاهای فرهنگی، دیدگاه ایرانی- فرانسوی


پردیس هنرهای زیبا، سفارت فرانسه و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران در تاریخ دوشنبه 8 آبان ماه 1396 نشستی با عنوان: "معماری فضاهای فرهنگی، دیدگاه ایرانی- فرانسوی"  برگزار می‌نمایند. در این نشست تعدادی از معماران برجسته ایرانی و فرانسوی به تبادل نظر خواهند پرداخت. در کنار این نشست نمایشگاهی با نام "ان سوتر" شامل آثار مربوط به ده سال معماری فرانسوی در دنیا نیز بر پا خواهد شد. افتتاحیه این نمایشگاه در تاریخ 7 آبان ماه خواهد بود.

ازعلاقمندان دعوت می گردد برای شرکت در نشست تاریخ 8 آبان ماه از ساعت 8:30  الی 16:30 به تالار شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا و برای شرکت در افتتاحیه نمایشگاه تاریخ 7 آبان ماه ساعت 15:30 به طبقه زیرین پل طبیعت مراجعه نمایند.