بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نمایشگاه " از کارگاه تا نمایشگاه 2"

نمایشگاه " از کارگاه تا نمایشگاه 2"


دومین نمایشگاه آثار برگزیده دانشجویان دانشکده معماری از تاریخ 15 الی 24 آذر ماه در محل سالن نمایشگاه پردیس هنرها برگزار گردید. 

این نمایشگاه همچون نمایشگاه سال گذشته، به معرفی و ارائه آثار برگزیده دانشجویان در کارگاه‌های عملی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، طی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 94-93 پرداخت. تعداد پروژه‌های معرفی شده در این نمایشگاه (علاوه بر آثار ارائه شده از آتلیه‌های 5 و 6) تعداد 98 اثر بود. این پروژه‌ها مربوط به دروس عملی کارشناسی شامل طرح یک، دو، سه، چهار، پنج، تحلیل فضاهای شهری، مرمت ابنیه، روستا یک، روستا دو و پایان‌نامه کارشناسی و همچنین در بخش کارشناسی‌ارشد شامل طرح‌های یک، دو، سه و پایان‌نامه‌های مربوط به گرایش‌های معماری، معماری داخلی، حفاظت و میراث شهری، حفاظت و میراث معماری، منظر شهری، انرژی و تکنولوژی بود.

یکی از ویژگی‌های نمایشگاه امسال، ارائه تعدادی از آثار دانشجویان به صورت دیجیتال بود. این ویژگی این امکان را در اختیار نمایشگاه قرار داد تا آثار دانشجویانی را که نمی‌توانستند به ارائه فیزیکی کارشان بپردازند، به نمایش درآورد. طی روزهای برگزاری نمایشگاه علاوه بر دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه تهران، تعداد زیادی از دانشجویان سایر دانشگاه‌ها نیز به بازدید پرداختند.