بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نمایشگاه "نگاهی بر عراق، 100 سال تاریخ و فرهنگ"

نمایشگاه "نگاهی بر عراق، 100 سال تاریخ و فرهنگ"


چگونه است که ملتی با تمام سختی های موجود باز به قیام علیه ظلم بر می خیزد و همچنان پر امید پیش می تازد. این توان برخاستن های دوباره جز با سرگذشتی غرور آمیز نزد مردمان یک سرزمین محقق نمی گردد. عراق اینچنین است. با تاریخ و فرهنگی مملو از فراز و فرود.

تاریخ معاصر عراق که از قیام 1914 علیه اشغال انگلیس شروع شد را می توان در قاب های به تصویر کشیده شده در نمایشگاه "نگاهی بر عراق، 100 سال تاریخ و فرهنگ" به تماشا نشست. این نمایشگاه ازتاریخ 26 الی 28 فروردین ماه در محل سالن نمایشگاه پردیس هنرهای زیبا از ساعت 9 الی 4 بعد از ظهر برقرار خواهد بود.

آیین ورودی این نمایشگاه نیز در تاریخ 26 فروردین ماه راس ساعت 10 صبح با حضور سفیر محترم کشور عراق و همچنین جمعی از سفرای کشورهای همسایه در محل نمایشگاه، برگزار خواهد گردید.