بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نمایشگاه ورنادوک ایرانیان: مستندنگاری معماری بومی ایران

نمایشگاه ورنادوک ایرانیان: مستندنگاری معماری بومی ایران


نمایشگاه ورنادوک ایرانیان: مستندنگاری معماری بومی ایران

نمایشگاه "ورنادوک ایرانیان: مستندنگاری معماری بومی" در روزهای شنبه و یکشنبه به تاریخ 26 و 27 بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در نگارخانه تهران، پردیس هنر‌های زیبا دانشگاه تهران برگزار گردید. این نمایشگاه از سوی دانشکده معماری دانشگاه تهران با همکاری ورنادک ایرانیان و معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار گردید. در نشست تخصصی افتتاحیه این نمایشگاه، آقای دکتر علی ملک عباسی موسس ورنادوک ایرانیان در زمینه "شکل‌گیری ورنادوک جهانی و ورنادوک ایران" به ارائه سخنرانی پرداختند. پس از ایشان، آقای دکتر رضا فیضی مدرس کارگاه‌های آموزشی ورنادوک، موضوع "ضرورت مستندنگاری بناهای تاریخی و اهمیت حفاظت" و آقای مهندس احمد علومی از دیگر مدرسین کمپ‌های ورنادوک، "شیوه مستندنگاری در کمپ‌های ورنادوک" را ارائه نمودند. این نشست پس از پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان با جمع‌بندی دکتر پرستو عشرتی عضو هیئت علمی معماری دانشگاه تهران به پایان رسید.

عکس: مهشاد نقشوار