بخش های دانشکده بخش های دانشکده

همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین


نظر به ضرورت حفظ سرزمین به عنوان میراث نسل‌های متمادی بشری در جهان‌بینی و فرهنگ ایرانی اسلامی و با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در خصوص این مهم، همچنین با توجه به الزامات و قوانین موجود در خصوص حفظ اراضی کشاورزی و باغات و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در آنها و تأثیری که ساخت و سازهای غیرمجاز و زمین خواری و مظاهر مشابه آن بر عدم مدیریت خردمندانه فضای سرزمین دارد، در نظر است همایش علمی و نشست‌های تخصصی در جهت هم‌اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های علمی، حقوقی و اجرایی کشور، با عنوان"مدیریت خردمندانه فضای سرزمین" توسط وزارت راه وشهرسازی و با همکاری و مشارکت دانشگاه تهران و سایر نهادهای تخصصی و حرفه‌ای و با حضور تنی چند از مسئولین و متصدیان امر (مسئولین قوای مجریـــه وقضاییه) برگزار گردد. از علاقمندان دعوت می‌گردد در این همایش که  در تاریخ سه شنبه مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۴ (صبح وعصر) در محل تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید شرکت نمایند.