نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیأت رئیسه دانشکده

هیأت رئیسه دانشکده


 

   رئیس دانشکده

   حمیدرضا انصاری

   معاون آموزشی دانشکده

   سید یحیی اسلامی

   معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

   سعید حقیر